Informacja dla Rodziców

Informacja dla Rodziców

Informacja dla Rodziców

Dni 29.04.2019 , 30.04.2019 i 2.05.2019 są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć edukacyjnych, wynikającymi z Kalendarza roku szkolnego .

W tych dniach chętni uczniowie mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w godzinach zgodnych z Tygodniowym planem zajęć .

Nie trzeba wypełniać deklaracji udziału uczniów w zajęciach opiekuńczych .

W tych dniach Oddziała Przedszkolny pracuje bez zmian – zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć.

Skip to content