Informacja dla klasy 4

Informacja dla klasy 4
Uczniowie klasy czwartej proszeni są o przerobienie z języka polskiego następujących zagadnień:
* Pisownia wyrazów z ch, h
1. Zapoznać się z zasadami pisowni ch, h – podręcznik s.239, 240, ramki ” Nowa wiadomość”. Zasady te należy znać na pamięć.
2. Z zeszytu ćwiczeń s.72-74 należy wykonać ćw.2,3,4,5,6.
3. Z planszy- podręcznik s.244 – wybrać 15 dowolnych wyrazów z h i ułożyć je w kolejności alfabetycznej.
* Test utrwalający wiedzę i umiejętności z rozdz.5.
1. Przeczytać uważnie tekst „Świat baśni, legend i mitów…”- podręcznik s.247.
2. Odpowiedzieć(ustnie) na pytania spod tekstu- podręcznik s.247,248, pyt.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12(przecinki wstawić ołówkiem w książce), 13(zaproszenie pisemnie).
* Opis obrazu
1. Przyjrzeć się uważnie obrazowi – podręcznik s.249.
2. Zgromadzić materiał do opisu obrazu zgodnie z podanym planem:
      1. Przedstawienie obrazu (wykorzystać dane zawarte w metce obrazu, czyli informacje o obrazie umieszczone przy niebieskiej, pionowej kresce po prawej stronie pod obrazem)
      2. Opis dzieła (wykorzystać poniższe pytania pomocnicze do tekstu)
          – jaką sytuację przedstawia obraz?
          – co znajduje się na pierwszym planie?( elementy przyrody, postacie- co robią, jak wyglądają, co mogą czuć, jakie wnioski można wysnuć z ich zachowania – pomoc pyt.6 spod obrazu)
          – co przedstawia drugi plan dzieła?(wymienić elementy, opisać, jak wyglądają)
          – kolorystyka obrazu(jaki kolor dominuje, tonacja barw-ciepłe, zimne, żywe, jaskrawe, pastelowe- określić)
          – nastrój dzieła(pomoc- pyt.1 spod obrazu)
      3.Ocena obrazu(wyrazić własną oocenę dzieła i uzasadnić swoje zdanie)
3. Wykorzystując zebrany materiał sporządzić (pisemnie) opis obrazu. Pamiętać o akapitach!
Czas na wykonanie zadań -tydzień, do następnego wtorku(31.03). Proponuję, aby uczniowie rozplanowali sobie naukę na kolejne dni i pracowali systematycznie, aby uniknąć nagromadzenia materiału , z czym trudno już sobie poradzić.
Pozdrawiam Czwartaków oraz ich Rodziców i życzę owocnej pracy, a przede wszystkim zdrowia!
                                                                                 K. Raszek
Skip to content