III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży „Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena”

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży „Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena”

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. H.Ch. Andersena w Radomiu serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena”

Mamy zaszczyt zaprosić młodych twórców do udziału w konkursie, którego ideą jest popularyzacja i upamiętnienie twórczości baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Liczymy na Was, Waszą kreatywność i wyobraźnię. Do dzieła!

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.

Zadanie konkursowe: wykonanie pracy plastycznej będącej ilustracją dowolnego fragmentu jednej z baśni Andersena.

Technika wykonania pracy:
rysunek – ołówek, kredki ołówkowe, pastele suche lub tłuste, węgiel,
malarstwo – plakatówka, akryl, akwarela, olej, tempera, gwasze,
grafika warsztatowa – monotypia, linoryt,
grafika komputerowa,
collage.
Uwaga! Prace z materiałami nietrwałymi i sypkimi: ryż, kasza, cukier, plastelina nie będą przyjmowane.

Format pracy – A – 5, A – 4,

Jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy (prace zbiorowe nie będą dopuszczane do konkursu). Maksymalna ilość prac z jednej placówki – 5.

Każda praca powinna być czytelnie podpisana wg wzoru:
-Imię i nazwisko autora:
-Wiek autora:
-Adres placówki:
-Telefon/e-mail placówki:
-Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:

Prace należy przesłać do 07.03.2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Hansa Christiana Andersena
ul. Batalionów Chłopskich 16
26-600 Radom

Z dopiskiem:  Konkurs „Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena”

Rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora www.psp2.radom.pl wraz z  otwarciem wystawy pokonkursowej w formie prezentacji multimedialnej w dniu 03.04.2023r. Nagrody i wyróżnienia zostaną wysłane pocztą.

Skip to content