II Gminny Konkurs Plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Na choince ozdób wiele”

II Gminny Konkurs Plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Na choince ozdób wiele”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji Gminnego Konkursu Plastycznego pt. Na choince ozdób wiele dla dzieci, organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Władysława Reymonta w Pasierbcu, pod patronatem Wójta Gminy Limanowa. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat) uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Limanowa.

 

II Gminny Konkurs Plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Na choince ozdób wiele”

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji Gminnego Konkursu Plastycznego „Na choince ozdób wiele!”, który jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat). Zadaniem uczestnika jest wykonanie wybranej ozdoby choinkowej w formie np. bombki, aniołka, itp.

Celem konkursu jest:

– kultywowanie wśród dzieci tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia;

– rozwijanie umiejętności plastycznych;

– rozbudzanie wyobraźni;

– promowanie talentów dzieci.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • 3-4-latki

  • 5-6-latki

Każda placówka może zgłosić na konkurs maksymalnie 4 prace.

  • Technika pracy dowolna, forma – przestrzenna.

Każda praca musi być opatrzona metryczką zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa i adres placówki, telefon, imię

i nazwisko nauczyciela, którą należy przymocować do pracy.

Ponadto do pracy należy dołączyć 3 załączniki zawierające zgodę Rodzica/ Opiekuna na udział dziecka w konkursie plastycznym oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Prace konkursowe należy przesyłać na adres:

Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Pasierbcu

Pasierbiec 108

34-600 Limanowa

Z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Ozdoba choinkowa”.

  • Prace będą oceniane przez komisję konkursową według następujących kryteriów:

  • – zgodność z tematem;

– wkład pracy dziecka;

  • – pomysłowość;

  • – różnorodność zastosowanych materiałów;

  • – estetyka wykonania pracy.

  • Prace konkursowe należy przesłać na wyżej podany adres do 17 grudnia 2021 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 grudnia 2021r. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Pasierbcu.

Regulamin konkursu – Na choince ozdób wiele-1 wysł

Skip to content