II edycja Gminnego Konkursu Plastycznego „Eko- kartka wielkanocna” .

II edycja Gminnego Konkursu Plastycznego „Eko- kartka wielkanocna” .
REGULAMIN II GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„EKOkartka wielkanocna

I. Organizator

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce

II. Cele konkursu

kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi;

zachęcanie dzieci do postaw proekologicznych,

odkrywanie i promowanie dziecięcych uzdolnień plastycznych,

rozwijanie kreatywności

III Warunki uczestnictwa i zasady konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów
klas 13 ze szkół podstawowych z terenu Gminy Limanowa.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie kartki świątecznej
nawiązującej do Świąt Wielkanocnych:

Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę.

Praca powinna być wykonana w formacie A5 (kartka A4 zgięta na pół).

Przy wykonaniu pracy należy zastosować surowce wtórne (np. gazety, plastik,
skrawki materiałów), można zastosować materiały dodatkowe tj. farby, kredki,
jednak odpady wtórne powinny stanowić zdecydowaną większość kartki
świątecznej

Prosimy o nieużywanie materiałów sypkich (tj. ryż, kasza, brokat), plasteliny
i cekinów.

3. Prace uczestników będą podzielone na dwie kategorie wiekowe:

Kategoria I: przedszkola

Kategoria II: klasy 13

4. Przedszkole/szkoła, która zgłasza uczestników może przedstawić maksymalnie:

3 prace w kategorii I

3 prace w kategorii II

5. Z tyłu pracy, w prawym dolnym rogu należy przekleić wypełnioną komputerowo
karteczkę ( czcionka: Times New Roman, rozmiar 12) z następującymi informacjami:
imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa placówki.

6. Do prac należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 1.

7. Każda kartka powinna być zapakowana osobno do koszulki wraz z podpisanymi
zgodami (Załączniki 2 i 3).

8. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce

Mordarka 204, 34600 Limanowa,

z dopiskiem : „EKOkartka wielkanocna”.

9. Termin dostarczenia prac to 28.03.2023 r (decyduje data wpływu)

Regulamin II gminnego konkursu plastycznego- EKO-kartka wielkanocna (1)

 

Skip to content