Fotograficzno – plastyczny konkurs online „HALO, TU TUWIM!”

Fotograficzno – plastyczny konkurs online „HALO, TU TUWIM!”

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi zaprasza do udziału w konkusie.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby w następujących grupach wiekowych: 6-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17-19 lat, od 20 lat i wyżej.

Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach, fotograficznej i plastycznej. Organizatorem konkursu jest Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi.

Zadanie konkursowe:
Foto: należy zrobić zdjęcie inspirowane twórczością Juliana Tuwima. Technika wykonania dowolna.
Praca plastyczna: należy zrobić pracę plastyczną inspirowaną twórczością Juliana Tuwima. Technika wykonania pracy dowolna plastyczna.

Każdy z autorów może nadesłać drogą mailową jedną pracę plastyczną – zdjęcie pracy. Każdy z autorów może nadesłać drogą mailową jedno zdjęcie. Format zdjęć w wersji elektronicznej – jpg., rozdzielczość minimum 300 dpi.
Do pracy należy dołączyć opis: kategoria, tytuł pracy, tytuł wiersza Juliana Tuwima, który posłużył za inspirację, imię, nazwisko, wiek, nazwę placówki edukacyjnej, imię i nazwisko opiekuna.

Zdjęcie pracy należy przesłać na adres: info@palacmlodziezy.lodz.pl w terminie do 13 listopada 2022 r.
Kryteria oceny:
Estetyka wykonania pracy.
Oryginalność, pomysłowość.
Zgodność pracy z tematem.
Samodzielność wykonania pracy.

Skip to content