„Dzieci w wirtualnej sieci”

„Dzieci w wirtualnej sieci”
,,Na prośbę MEiN proszę o przekazanie broszury informacyjnej "Dzieci w wirtualnej sieci" do rodziców dzieci i uczniów.

Z poważaniem

Agnieszka Jędrzejek
Wizytator
Delegatura KO w Nowym Sączu"

broszura_Dzieci w wirtualnej sieci_2021
Skip to content