Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie, Pracownicy Szkoły!

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie, Pracownicy Szkoły!

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie, Pracownicy Szkoły!

Rok szkolny 2019/20 dobiega końca, Wasze dzieci otrzymują świadectwa i nagrody. Ostatnie miesiące tego roku szkolnego były szczególnie trudne dla nas wszystkich, z uwagi na zagrożenie epidemiczne i nauczanie na odległość. Bez pomocy ze strony Państwa nie udałoby się zrealizować zamierzonych działań. Państwa pomoc okazana dzieciom podczas nauczania zdalnego jest nieoceniona, za co pragnę ogromnie podziękować.

Serdecznie dziękuję za wszelkie inicjatywy na rzecz naszej Szkoły. Dziękuję za pomoc w realizacji różnych zadań.

Słowa wdzięczności kieruję do Rady Rodziców z Panią Przewodniczącą na czele oraz do Trójek Klasowych klas 0-8: za współpracę i wszelką okazaną pomoc przy organizacji imprez, uroczystości szkolnych. Dziękuję Radzie Rodziców za ufundowanie z funduszy Rady Rodziców nagród książkowych dla uczniów klas 1-8 i dzieci z oddziału przedszkolnego na zakończenie roku szkolnego. Otrzymane piękne książki, a są to przede wszystkim lektury, pozwolą uczniom nie zapomnieć o szkole. Cieszą deklaracje dzieci, że w wakacje przeczytają te książki.

Kilka słów pragnę skierować do Rodziców uczniów klasy ósmej. Szanowni Państwo, pragnę serdecznie podziękować za dziewięcioletnią wspaniałą współpracę oraz wszelkie wsparcie dla potrzeb i działań podejmowanych na rzecz Szkoły. Życzę Państwu zadowolenia ze swoich pociech.

Drodzy Nauczyciele, Księże Proboszczu!

Ten rok szkolny był dla Nas wszystkich wyjątkowy. Pierwszy raz w historii musieliśmy zrealizować nauczanie na odległość.

Serdecznie dziękuję Państwu za podjęcie i zrealizowanie nowych wyzwań

za Waszą kreatywność i pomysłowość w realizacji zadań. Dziękuję za przygotowanie uczniów klasy ósmej do egzaminu ósmoklasisty. Słowa podziękowania kieruję do wychowawców klas za opiekę i wsparcie udzielane uczniom w czasie bieżącej pracy.

Drodzy Uczniowie!

Bardzo się cieszę, że Wszyscy otrzymujecie świadectwa promocyjne, a klasa ósma świadectwa ukończenia szkoły. Uzyskaliście bardzo ładne wyniki w nauce i zachowaniu. Pięknie pracowaliście podczas nauczania zdalnego. Gratuluję Wam- każdy z Was osiągnął sukces na miarę swoich możliwości. Praca niejednokrotnie była trudna, ale daliście rady. Podziękujcie Rodzicom za pomoc.

Drodzy Pracownicy Szkoły

W tym wyjątkowym dla Nas czasie każdy z Was potrafił odnaleźć się w nowej sytuacji. Serdecznie dziękuję za pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa sanitarnego w szkole, za podejmowane inicjatywy i realizowane zadania, nowe, ale jak zawsze możliwe przez Was do zrealizowania.

Wszystkim życzę, aby czas wakacji upłynął Wam przede wszystkim w zdrowiu, spokoju i radości.

Serdecznie pozdrawiam,

Halina Śmierciak – Dyrektor Szkoły

Skip to content