„Anioły – muśnięcie skrzydeł” XX edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych

„Anioły – muśnięcie skrzydeł” XX edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich, którzy zechcą wykonać pracę plastyczną związaną z tematem przewodnim konkursu, którym są ANIOŁY w szerokim rozumieniu, dotyczącym zarówno wiedzy, jak i wyobrażenia.
Głównym celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni, kreacji plastycznej, zachęcanie
do czerpania inspiracji twórczych z klimatu Świąt Bożego Narodzenia. Organizatorem konkursu jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury.

Technika wykonania prac:
Praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną, na płaszczyźnie.

Format prac:
A4)

Zgłoszenie do konkursu:
Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.  Praca nie może być zbiorowa.
Jedna placówka może odesłać maksymalnie 10 prac.

Kryteria oceny prac:
A/ zgodność prac z tematem,
B/ samodzielne i oryginalne ujęcie tematu,
C/ poziom

Nasze prace

 

Skip to content