Wywiadówka

Wywiadówka

Dyrektor Szkoły zaprasza Rodziców na zebrania z Wychowawcami klas. Celem zebrań jest podsumowanie pracy Uczniów w pierwszym półroczu, przekazanie informacji o wynikach klasyfikacji śródrocznej, zebranie informacji o sukcesach i problemach dzieci w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym, omówienie bieżących spraw klasowych. Zebrania odbędą się w formie online według poniższego Harmonogramu.

Pozdrawiam Państwa serdecznie

 

Dyrektor Szkoły

Halina Śmierciak

 

Harmonogram zebrań Wychowawców klas z Rodzicami podsumowujących pracę w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021

 

  • 03.02.2021 r. – kl.1-3 godz. 16:00
  • 04.02.2021 r. – kl.4-5 godz. 16:00
  • 05.02.2021 r. – kl.6-8 godz. 16:00