Zwrot środków za obiady.

Zwrot środków za obiady.

Szanowni Rodzice,

W zawiązku z zaistniałą sytuacją, tj. pandemią COVID-19, dzieci które dokonały wpłat na posiłki w miesiącu marcu, nie miały możliwości w pełni z nich skorzystać. Zgodnie z informacją Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej, niewykorzystana część wpłaty na obiady zostanie Państwu zwrócona w formie przelewu na konto bankowe. W związku z powyższym, jako załącznik, przesyłam Państwu druk Oświadczenia oraz Klauzulę Informacyjną. Oświadczenie należy wydrukować, wypełnić, podpisać i wrzucić do urny przygotowanej na szkolnym wiatrołapie w możliwie najkrótszym terminie!!! Rodzice, którzy nie mają możliwości wydrukowania w/w załączników, mogą je pobrać w szkole-druki są dostępne przy urnie, należy je wypełnić najpóźniej do dnia 26.06.2020 roku.

Państwa oświadczenia zostaną przekazane do pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Limanowa w celu przekazania należnej kwoty na Państwa konto bankowe.

Oświadczenie dotyczące zwrotu środków za obiady

Dyrektor Szkoły

Halina Śmierciak

Skip to content