Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Nr 2 /2022

z dnia 28 stycznia 2022 r.

dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie

z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2022, poz. 186).

§ 1

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2022, poz. 186). w okresie od 31 stycznia 2022 do 27 lutego 2022 r. uczniowie klas V-VIII przechodzą na naukę zdalną, uczniowie klas I-IV oraz oddział przedszkolny pracują stacjonarnie. W związku z powyższym od dnia 31 stycznia 2022 r. kieruję nauczycieli uczących w klasach V-VIII do realizowania nauczania zdalnego.

 

Zajęcia stacjonarne w klasach I-IV

  1. W okresie od 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie klas I-IV będą uczyć się stacjonarnie na terenie szkoły.
  2. Zajęcia będą odbywać się w szkole zgodnie z planem zajęć z zachowaniem reżimu sanitarnego na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
  3. Nauczyciele uczący w klasach I-IV są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych oraz podczas przerw międzylekcyjnych.

  4. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami.

  5. W klasach I-III nauczyciel prowadzący zajęcia ustala dla uczniów przerwy międzylekcyjne.

  6. Zalecam, aby w sytuacji zmiany nauczyciela uczącego w klasach 1-3, uczniowie byli przekazywani pod opiekę następnemu nauczycielowi, a nie pozostawiani bez opieki w wyznaczonej strefie. Po zakończeniu ostatniej lekcji nauczyciel sprowadza uczniów do szafek ubraniowych i nadzoruje ich wyjście ze szkoły.

  7. Uczniowie klasy I- IV odbywają zajęcia w wyznaczonej sali, z wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego. Nie organizuje się zajęć ruchowych na hollu.

  8. Przerwy uczniowie spędzają w wyznaczonej strefie pod opieką nauczycieli.

 

Opieka w świetlicy szkolnej

W okresie od 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. świetlica szkolna funkcjonuje z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Oddział przedszkolny w szkole

W okresie od 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. oddział przedszkolny w szkole pracuje w trybie stacjonarnym , z zachowaniem reżimu sanitarnego.

                                                                                          Dyrektor szkoły

Halina Śmierciak

Skip to content