Zarządzenie Dyrektora SP Kanina

Zarządzenie Dyrektora SP Kanina

Zarządzenie Dyrektora SP Kanina w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym i klasach 1-3     w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Dyrektora SP Kanina 10-2020

Skip to content