Zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

Zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. W załączeniu zaproszenie oraz regulamin wraz z załącznikami.

Format pracy A3, technika dowolna, prace dostarczamy do 22.03.2019

„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” – pod tym hasłem przebiegać będzie tegoroczny Konkurs Plastyczny dla Dzieci. Dotychczasowe edycje konkursu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci. Każdego roku uczestniczyło w nich ponad 30 tys. uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi.

Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych.

Na czym polega zadanie konkursowe?

Należy wykonać pracę plastyczną, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującą hasło konkursowe. W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy. Celem ich będzie przygotowanie merytoryczne młodych artystów. Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową.

Laureaci każdego ze szczebli otrzymają nagrody. Finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie, gdzie autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody:

  • sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • a także zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów, patronów Konkursu oraz firmy współpracujące.

UWAGA! Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS. Uzyskają tam wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziałów Regionalnych Kasy upływa 29 marca 2019 r.! Uroczyste podsumowanie Konkursu planowane jest w czerwcu br.

regulamin

zal nr 2 do reg.

zal nr 3 do reg.zal nr 4 do reg.

Skip to content