Zajęcia rozwijające koła teatralnego i plastycznego w naszej szkole

Zajęcia rozwijające koła teatralnego i plastycznego w naszej szkole

„Praw­dzi­wy ar­tysta nie po­siada du­my. Widzi on, że sztu­ka nie ma gra­nic,
czu­je, jak bar­dzo da­leki jest od swe­go ce­lu, i pod­czas gdy in­ni podzi­wiają go,
on sam bo­leje nad tym, że nie do­tarł jeszcze do te­go pun­ktu,
który uka­zuje mu się w od­da­li, jak światło słońca.”

                                                                                                          – Ludwig van Beethoven

Realizujemy nasze pasje artystyczne na zajęciach rozwijających koła plastycznego. W szkole mamy również możliwość rozwijania talentów aktorskich na na kółku teatralnym. Nasza praca została doceniona , zdobyliśmy I miejsce w przeglądzie scenek teatralnych MaGa.

Kierowanie kształceniem  artystycznym dzieci polega na obserwacji zapowiadającego się talentu czy zdolności, na analizie jakości prac, zainteresowań plastycznych i poziomu  artystycznych aspiracji oraz sprawdzeniu oryginalności pomysłu i kreatywności rozwiązań problemów artystycznych.  Obserwowanie na zajęciach ćwiczenia sprawności, pamięci,  zdolności koordynacji , ogólnych zdolności manualnych, sprawności, wyobraźni i wrażliwości emocjonalnej, pozwalają na motywowanie  ucznia do pracy nad sobą w szkole i poza nią – w domu, na zajęciach  pozalekcyjnych naszych  kół.

Skip to content