Uczestnicy Konkursu na zdjęciu grupowym wraz z opiekunami, gośmi i organizatorami wydarzenia„Kochać – może znaczyć telefonować, i to tak długo, że aż słuchawka staje się gorąca. Czasem odbieramy telefon, jakby ktoś lody do niego wpuścił, ale czasem słyszymy w telefonie ciepło głosu: Halo Zosiu! Jak się czujesz? Tak mi smutne bez ciebie. Nie mogę jeść ani masła, ani sera, ani cielęciny…”

Słowa wypowiadane i tak zgrabnie zapisywane w licznych tomach poezji cieszą się nieustanną  popularnością wśród czytelników  tych kilkuletnich, jak i tych kilkudziesięcioletnich. Dlaczego?  Właśnie dlatego, że jak sam o swojej twórczości pisał : „Obce mi są retoryka, dydaktyka i patos. Próbuję pisać wiersze, które nie byłyby manifestami. Lepiej niech nie nawołują i nie nawracają. Niech niosą swoje treści w łagodnym zawieszeniu, w zaufaniu, w żarliwej otwartości na życie i jego powszednie sprawy.”

15 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej odbył się XV Powiatowy Konkurs Poezji ks. Jana Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi…”. Pomysłodawczyniami i organizatorami tej imprezy są Pani mgr Katarzyna Banaś i Pani mgr Małgorzata Oleksy, wspiera je Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Laskowej Pani Monika Miś, a także – tak jak w latach ubiegłych Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej Pan Zdzisław Pajor. W organizacji całej imprezy pomagała również młodzież z kółka dziennikarskiego „Kleksiarze”.

Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Limanowski Jan Puchała.

O wygraną walczyło 38 osób, które oceniało jury w składzie:
dr Katarzyna Pławecka pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Ksiądz Andrzej Wanat Proboszcz parafii w Laskowej
Piotr Gryźlak kierownik działu marketingu i promocji Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Naszą szkołę reprezentowała Natalia Ziaja. Gratulujemy udanego występu