Wycieczka do Kamiannej

Wycieczka do Kamiannej

Pogoda sprzyja więc wybraliśmy się na wycieczkę do Kamiannej.

W programie zwiedzania znalazły się;

kościół  (dawna cerkiew prawosławna), skansen uli, pasieka, pawilon pasieczny i galeria św. Ambrożego.

Potem mogliśmy degustować miody na wafelkach. Na koniec wykonaliśmy świeczki, które zabraliśmy ze sobą.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Centrum Jana Pawła II w Starym Sączu.

       Wycieczki to najlepszy sposób na integrację, przyczyniają się do poznania wychowawcy oraz siebie nawzajem. Dają możliwość

zaobserwowania słabych i mocnych stron pojedynczych osób i wykorzystanie ich potencjału w działaniach grupowych. Wszystko to poprawia

funkcjonowanie uczniów w szkole oraz sprzyja nawiązywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami. Klasa, w której panuje serdeczna i życzliwa

atmosfera, jest najlepszym miejscem do rozwoju.

Agnieszka L.

Skip to content