Światowy Dzień Wody.

Światowy Dzień Wody.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992r., w ramach Agendy 21, podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Na dzień obchodów wybrano datę 22 marca.

Od 1993r.  Światowy Dzień Wody corocznie obchodzony jest pod innym hasłem.

Hasło na rok 2023  – „PRZYSPIESZENIE ZMIAN”

Tegoroczny Światowy Dzień Wody ma na celu przyspieszenie zmian zmierzających do  rozwiązania kryzysu związanego z wodą i kanalizacją, a ponieważ woda ma wpływ na nas wszystkich, wszyscy musimy podjąć działania w tym zakresie.

Każdy z nas ma wpływ, czasem minimalny, ale jednak istotny, na rozsądne gospodarowanie wodą. My wszyscy –  każda rodzina, szkoła i społeczność,  możemy wpływać na zachowanie dobrej jakości i czystości zasobów wodnych, zmieniając sposób, w jaki korzystamy, konsumujemy  i zarządzamy wodą w swoim życiu.

Szkoła jest miejscem, które poza dostarczaniem wiedzy ma także wpływ na kształtowanie
w uczniach względnie trwałych postaw, wytwarzanie prawidłowych nawyków oraz budowanie
właściwej postawy społecznej, w tym proekologicznej.

Uczniowie klasy 1 dowiedzieli się jak jego osobiste działania mają wpływ
na życie jego samego, innych ludzi oraz na środowisko naturalne.

Agnieszka Leśniak

Skip to content