Spotkanie z gawędą Pana Stanisława Ptaszka w Szkole Podstawowej w Kaninie

Spotkanie z gawędą Pana Stanisława Ptaszka w Szkole Podstawowej w Kaninie

Dnia 15 stycznia br. w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie miało miejsce niezwykłe spotkanie autorskie z gawędziarzem Panem Stanisławem Ptaszkiem z Pasierbca. W spotkaniu udział wzięli rodzice, nauczyciele, uczniowie szkoły oraz Małgorzata Cięciel – bibliotekarka z Biblioteki Publicznej. Było to dla wszystkich inspirujące i edukacyjne spotkanie z językiem polskim, żywa lekcja gwary naszego regionu łącząca bogaty literacki skarbiec z dorobkiem dziedzictwa kulturowego. Podczas spotkania uczniowie wysłuchali opowieści o Latarnikach, Kamratach. Zapoznali się z historią Sanktuarium w Pasierbcu. W trakcie spotkania Pan Stanisław przybliżył dzieciom wydarzenia ze swojej biografii, szczególnie lata szkolne i trudne warunki zdobywania wiedzy. Opowiedział również o początkach swojej twórczości pisarskiej i zainteresowaniach. Ciekawostką okazał się fakt, że Pan Stanisław Ptaszek jako pracownik w przedsiębiorstwie budowlanym budował szkołę w Kaninie w latach 1959-1962. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, uświetnione zostało występem uczniów, którzy na fletach wygrywali kolędy i wszyscy wspólnie śpiewali. Uczestnicy żywo zaangażowali się w spotkanie, zadawali gawędziarzowi wiele pytań dotyczących jego twórczości, życia i pisarskich inspiracji. Dyrektor szkoły Halina Śmierciak dziękuje Pani Marii Trzupek, Pani Katarzynie Ziaja, Pani Agnieszce Leśniak oraz Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Marcelinie Młynarczyk za przygotowanie tego niezwykłego wydarzenia.