REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY 1 NA ROK SZKOLNY 2024/ 2025

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY 1  NA ROK SZKOLNY 2024/ 2025

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KANINIE

NA ROK SZKOLNY 2024/ 2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie ogłasza zapisy do Oddziału Przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zapisy trwają od 1 marca do 15 marca 2024 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zapisy do Przedszkola

Ogłaszamy nabór dzieci w wieku 3-6 lat do Oddziału Przedszkolnego.

Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci w wieku 6 lat tj. urodzonych w 2018 roku.

Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci z terenu Gminy Limanowa 3-letnie, 4-letnie, 5-letnie i 6-letnie urodzone w latach 2018- 2021.

Rodzice dzieci, które już w tym roku szkolnym uczęszczają do Oddziału Przedszkolnego, którzy chcą, aby dziecko uczęszczało do Przedszkola w roku szkolnym 2024/2025- składają tylko Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym (załącznik nr 1) w terminie do 29 lutego 2024 roku.

Rodzice dzieci, które nie uczęszczają do Oddziału Przedszkolnego w tym roku, składają Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego (załącznik nr 2) w terminie od 1 do 15 marca 2024 roku.

Weryfikacji wniosków dokona Komisja Rekrutacyjna. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu 03.04.2024 r.

Zapisy do klasy pierwszej

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci urodzone w 2017 r. lub w 2018 r.

Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte do klasy pierwszej, jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne lub posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o gotowości do podjęcia nauki szkolnej.

Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie Zgłoszenia Rodziców.

Rodzice dzieci, które od 1 września 2024 r. rozpoczną naukę w klasie pierwszej wypełnią tylko Zgłoszenie (załączniki nr 3) i złożą je do 15 marca 2024 roku.

Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci do klasy pierwszej, zamieszkałe poza obwodem Szkoły- wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (załącznik nr 4).

Druki do pobrania w Sekretariacie Szkoły, w Oddziale Przedszkolnym lub na stronie internetowej Szkoły.

Wypełnione dokumenty można składać w Sekretariacie Szkoły lub w Oddziale Przedszkolnym.

Zalacznik-nr-1-Deklaracja-kontynuuacji-wychowania-przedszkolnego

Zalacznik-nr-2-Wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-Oddzialu-Przedszkolnego

Zalacznik-nr-3-Zgloszenie-dziecka-do-I-klasy-zamieszkalego-w-obwodzie-Szkoly

Zalacznik-nr-4-Wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-klasy-I-spoza-obwodu

Skip to content