„Razem na Święta” w Szkole Podstawowej w Kaninie

„Razem na Święta” w Szkole Podstawowej w Kaninie

W odpowiedzi na apel Ministra Edukacji Narodowej i z potrzeby serca, Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Kaninie aktywnie włączyła się w tegoroczną edycję akcji: „Razem na Święta”. Celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie osób potrzebujących poprzez różnorodne działania, zainicjowane przez nauczycieli i dzieci, a zrealizowane przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. W ramach akcji uczniowie samodzielnie wykonali 65 pięknych kartek bożonarodzeniowych i wpisani do nich życzenia. Kartki przekazane zostały mieszkańcom DPS w Limanowej – Sowlinach. Kolejną inicjatywą była akcja: „Podaruj wiersz”, która polegała na własnoręcznym przepisaniu dowolnego wiersza, a następnie podarowaniu go osobie starszej. Społeczność szkolna włączyła się także w powiatową zbiórkę słodyczy i artykułów piśmienniczych „Dobro zawsze wraca”, której celem jest pomoc osobom z niepełnosprawnością. Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało ciasteczkowy kiermasz na cele charytatywne. Wszystkie te działania – jak podkreślała dyrektor szkoły Halina Śmierciak – miały na celu uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych, w myśl hasła: „Dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się je dzieli”. Dyrektor szkoły dziękuje Marii Trzupek, Małgorzacie Cięciel za koordynowanie działań oraz nauczycielom, rodzicom i uczniom za otwarcie serc na potrzeby innych.

Maria Trzupek

Skip to content