Powiatowy Konkurs na „Ekologiczny stroik wielkanocny”

Powiatowy Konkurs na „Ekologiczny stroik wielkanocny”

Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowe Centrum Ekologiczne, zapraszają uczniów szkół podstawowych i średnich oraz osoby z organizacji pozarządowych, grup senioralnych, stowarzyszeń (KGW), osoby objęte pomocą instytucjonalną (DPS, ŚDS, WTZ), a także osoby indywidualne powyżej 18-stego roku życia z terenu powiatu limanowskiego nie spełniający kryteriów w/w kategorii do udziału w konkursie na przygotowanie „Ekologicznego Stroika Wielkanocnego”.

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna, kultywowanie i podtrzymywanie tradycji oraz  folkloru związanego ze świętami Wielkiej Nocy, pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, wymiana doświadczeń w zakresie dekoracyjnym.

 

Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową oraz plakat w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy!

plakat_stroik_wielkanocny_2022

Regulamin stroik 2022

Skip to content