Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „MÓJ ULUBIONY POLSKI SPORTOWIEC 2019 R.” II EDYCJA

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „MÓJ ULUBIONY POLSKI SPORTOWIEC 2019 R.” II EDYCJA

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w całej Polsce. Ma na celu rozwijanie wyobraźni twórczej, kreatywności u dzieci oraz promowanie sportu.

Konkurs rozpatrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych:
-10-11 lat
-12-13 lat
– 14-15 lat

Każdy uczestnik Konkursu nadsyła jedną pracę wykonaną dowolną techniką z zakresu: malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka, itp. Praca musi być wykonana indywidualnie, prace grupowe nie będą dopuszczane do konkursu.
Tematyka prac: praca musi przedstawiać portret lub sylwetkę polskiego sportowca.

Format prac – względnie dowolny, mieszczący się pomiędzy A3 (297 mm x 420 mm) i A4 (210mm x 297 mm).

Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami):
– nazwa konkursu
– tytuł pracy
– imię i nazwisko autora
– wiek autora
– adres autora, jeśli zgłasza swoją pracę indywidualnie
– placówka zgłaszająca prace na konkurs- adres i pieczątka placówki, numer telefonu, imię i nazwisko osoby zgłaszającej.

Termin nadsyłania prac do siedziby organizatora konkursu 24 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie
ul. Brzegowa 67
57-100 Strzelin

z dopiskiem: „MÓJ ULUBIONY POLSKI SPORTOWIEC 2019 R”

Konkurs jest objęty Honorowym Patronatem Kuratora Dolnośląskiego.

do pobrania ze strony organizatora:

regulamin konkursu

metryczka pracy

karta zgłoszenia

Skip to content