Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci „Jesień w oczach dziecka”

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci „Jesień w oczach dziecka”

VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Jesień w oczach dziecka”

 

Do udziału w konkursie Organizatorzy zapraszają uczniów klas 1-3 Szkół Podstawowych. Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem: „Jesień w oczach dziecka”.
Głównym założeniem  konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na piękno i szeroką gamę barw jesiennego krajobrazu.

  • Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach oraz nauczyciele: mgr Beata Kulasa i mgr Elżbieta Twardoch.

 

  • Kontakt: e-mail: konkursyplastyczne@wp.pl nr tel.: 32 30-11-570 (wew. 155)

Cele konkursu

– Promocja szkół, w tym świetlic szkolnych.
– Rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej.
– Twórcza wymiana doświadczeń plastycznych.
– Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas jesiennej przyrody.

 Warunki uczestnictwa

  • Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie w formacie A4, techniką dowolną – płaską (bez użycia materiałów sypkich). Prace należy odpowiednio zabezpieczyć.

 

  • Do każdej pracy należy dołączyć zgodę opiekunów oraz metryczkę wg załączonego
   do regulaminu wzoru.

 

  • Każda placówka może dostarczyć 1 PRACĘ REPREZENTUJĄCĄ KLASĘ,  ŚWIETLICĘ lub SZKOŁĘ osobiście lub na adres organizatora do dnia 15 października 2021r. (decyduje data stempla pocztowego).

Dane organizatora

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul.
Powstańców Śląskich 41
44-186 Gierałtowice

tel. 32 30-11-570 (wew.154 lub 155)

Z dopiskiem: Konkurs Plastyczny

VII-Edycja-Ogólnopolskiego-Konkursu-Plastycznego

Skip to content