Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Różnorodny jest ciekawy!”

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Różnorodny jest ciekawy!”

Zobrazuj różnorodność, dzięki której świat jest intrygujący- w świecie roślin, zwierząt, ludzi. Pokaż w swej pracy, jak ciekawa jest różnorodność!

Zasady konkursu:

– należy wykonać pracę plastyczną płaską (bez użycia elementów sypkich) wykonaną na papierze, dowolną techniką: rysunku, malarstwa, grafiki, collage jako plakaty.

praca ma przedstawiać różnorodność oczami autora, w ramach jednej z trzech kategorii:

  • w świecie roślin (kolorowa łąka z różnymi gatunkami kwiatów i traw, ogród w którym rosną różne rośliny..),
  • zwierząt („od… mrówki do słonia”, różnorodność w ramach gatunków: np. motyli, dzikich kotów, psów….),
  • ludzi (rasy, cechy zewnętrzne, potrzeby…)
  • .- format pracy: A4
  • – każda praca powinna być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek oraz zabezpieczona przed uszkodzeniem podczas wysyłki.
  • – do pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia
  • – prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

   Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Miarki w Mysłowicach
   ul. M. Reja 28
   41- 400 Mysłowice

   z dopiskiem nazwy konkursu „Różnorodny jest ciekawy!” w terminie do 5 czerwca 2023.

  • Formularz-zgłoszenia-do-Ogólnopolskiego-Konkursu-Plastycznego
Skip to content