Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Piękno drzemiące w wulkanach – edycja IX”

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Piękno drzemiące w wulkanach – edycja IX”

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży klas I-VIII. Inspiracją pracy powinien być dowolnie wybrany obiekt, mający związek z wulkanem lub procesem wulkanicznym. W pracy należy zaprezentować np: proces geologiczny, górę lub stożek wulkaniczny, budowę wulkanu, erupcję wulkanu, materiały wulkaniczne wyrzucone z głębi ziemi, ślady, efekty i pozostałości działalności wulkanicznej, skały, minerały itp.

Pracę należy wykonać w formacie A3 (duży blok), dowolną płaską techniką plastyczną (farba, tusz, kredka, batik, witraż, collage, wyklejanie, techniki własne).
Na konkurs nie będą przyjmowane prace zbiorowe, przestrzenne, wykonane przy użyciu materiałów sypkich oraz z elementami wystającymi.

Prace wraz z wypełnionymi załącznikami do regulaminu należy dostarczyć lub przesłać do 10 kwietnia 2020 r. (koszty przesyłki pokrywa uczestnik), na adres Muzeum Złota  lub Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji (Sekretariat).

Muzeum Złota
ul. Zaułek 2
59-500 Złotoryja

Skip to content