Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Hafciarski „Świat malowany haftem matematycznym”

Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Hafciarski „Świat malowany haftem matematycznym”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej

Cele konkursu: Wpływ na rozwijanie wśród uczniów wyobraźni i spostrzegania wyjątkowych aspektów geometrii. Rozwijanie osobistych zainteresowań uczniów, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych. Promowanie technik rękodzielniczych, jako wspaniałego hobby. Popularyzacja techniki haftu matematycznego (strukturalnego) wśród dzieci i młodzieży.

Informacje o konkursie: Konkurs „Świat malowany haftem matematycznym” jest indywidualnym konkursem dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat szkół podstawowych oraz domów kultury, którego celem jest promowanie technik haftu matematycznego (strukturalnego).

Tegorocznym tematemokręgi, koła i pierścienie w różnych odsłonach…

Warunki uczestnictwa: Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz domów kultury z całej Polski.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy techniką haftu matematycznego na brystolu o formacie A4.

Do każdej pracy należy dołączyć poniższe informacje PISANE WYRAŹNYM DRUKIEM lub KOMPUTEROWO:

imię i nazwisko autora,

klasę i wiek autora,

imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,

pełną nazwę, adres i telefon kontaktowy placówki.

Każdy uczestnik może przekazać na konkurs maksymalnie 1 pracę.

Prace konkursowe oraz oświadczenie uczestnika (załącznik nr 1) należy dostarczyć osobiście lub przesyłką do dnia 29 kwietnia 2022 roku (decyduje data wpływu)

Regulamin_konkursu_haft_2022rokten(2)

Skip to content