„ Muzyczne wygibasy pierwszej klasy”- czyli przerwy z ruchem- innowacja pedagogiczna

„ Muzyczne wygibasy pierwszej klasy”- czyli przerwy z ruchem- innowacja pedagogiczna

W roku szkolnym 2019/2020 w klasie I prowadzona była innowacja pedagogiczną „ Muzyczne wygibasy pierwszej klasy”- czyli przerwy z ruchem. Rozpoczęła się w październiku i trwała do połowy czerwca. W okresie pandemii realizowana była w formie zdalnej. Innowacja zachęciła uczniów do podejmowania aktywności ruchowej w czasie przerw i zajęć zdalnych w domu. Oprócz tego, że poprawiała ona indywidualną sprawność ruchową dzieci i rozwijała umiejętność współpracy w grupie, wyrabiała też zdolność skupiania uwagi, koncentracji i koordynacji. Była również formą wspaniałej zabawy integrującej grupę. Pozwoliła na prezentowanie wyuczonych zabaw i tańców na imprezach szkolnych. Zapewniła również dzieciom dodatkową formę ruchu w czasie zdalnego nauczania. Dawała też uczniom możliwość rozwijania swoich zdolności i umiejętności muzycznych.

Alicja Sławek

Skip to content