Konkursy plastyczne.

Konkursy plastyczne.

Szczegóły konkursów na stronie Gmina Limanowa lu na naszym FB

„Kto ty jesteś? Polak mały!”. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie KGW Lipowe organizuje konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży zamieszkujących Powiat Limanowski. Konkurs odbędzie się w terminie 15.04.2021 – 15.05.2021 i podzielony zostanie na dwie kategorie wiekowe: 5 – 11 lat oraz 12 – 16 lat.

Tematem głównym prac konkursowych powinny być Symbole Narodowe Polski widziane okiem autora. Praca konkursowa dotycząca zadania może być wykonana przy wykorzystaniu dowolnej technice plastycznej. Musi być jednak z tematem konkursu oraz wykonana w formacie A3. Za dozwolone narzędzia pracy uznaje się wszystkie klasyczne metody wykonania pracy plastycznej takie jak np. rysunek, malowanka, szkic, plakat, kolaż, wyklejanka itp.

Główne kryteria oceny będą obejmować: zgodność z tematem, interpretację i pomysłowości własnego ujęcia tematyki konkursowej, jak również estetykę pracy i jej oryginalność. Dodatkowo będzie brana pod uwagę kreatywność autora zarówno w formie, jak i interpretacji tematyki zadania.

Każdy uczestnik, który zgłasza swoją pracę jest również zobowiązany do:

  • umieszczenia na odwrocie pracy konkursowej swoich danych tj.: imię, nazwisko oraz wiek,
  • wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego do konkursu, który stanowi Załącznik nr 1 do zamieszczonego poniżej Regulaminu
Zebrane dane będą służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Prace, które będą niepodpisane lub dostarczone bez wymaganego Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu nie zakwalifikują się do konkursu.

Prace konkursowe należy wysyłać/dostarczyć do dnia 15.05.2021 r. włącznie (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora) na adres:

Stowarzyszenie KGW Lipowe
Lipowe 83,
34-600 Limanowa

z dopiskiem: Konkurs „Symbole Narodowe Polski”.

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać  pod numerem telefonu: 695 686 583, a także wysyłając wiadomość e-mail na podany niżej adres: kgwlipowe@wp.pl

https://www.facebook.com/KGWLipowe

VI Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Inspiracje Słońcem”

Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w VI Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Inspiracje Słońcem” . Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

Przedmiotem fotografii powinno być Słońce – nasza gwiazda dzienna. Chcemy jednak odejść od fotografii czysto astronomicznych wykonywanych za pomocą teleskopu. Zachęcamy do ujęcia Słońca w sposób artystyczny. Przykładem może być wschód lub zachód Słońca, nietypowa słoneczna sceneria, fascynacje oświetleniem, refleksy i światłocienie, osoby lub przedmioty ze Słońcem w tle, itp.

Regulamin Konkursu i Karta Zgłoszenia dostępne są również na stronie internetowej: www.radziejow.edu.pl.

źr. Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

 

Skip to content