Konkursy plastyczne na ferie.

Konkursy plastyczne na ferie.

Zachęcam uczniów naszej szkoły do przygotowania prac na ogłoszone wcześniej konkursy plastyczne.

Przypominam, że prace przynosimy zaraz po feriach do 27.02(wtorek)

A oto wykaz:

 

,,Józef Piłsudski w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży”

Cele konkursu:

popularyzacja wiedzy i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie sławnych Polaków, w tym Józefa Piłsudskiego ;wspólne świętowanie w środowisku lokalnym 100 Rocznicy Święta Państwowego;

  • uczczenie obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę;
  • podkreślenie doniosłej roli Józefa Piłsudskiego w odbudowie Rzeczpospolitej;
  • motywowanie dzieci i młodzieży do rozwijania pasji historycznych i plastycznych;
  • budowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia dumy z historycznych dokonań naszych przodków;
  • budowanie wśród dzieci i młodzieży przywiązania do tradycji i historii własnego kraju;
  • prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej; promocja szczególnie uzdolnionych autorów; odkrywanie młodych talentów;
  • podjęcie działań włączających uczniów niepełnosprawnych;
  • wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;
  • zaangażowanie środowisk nauczycieli w propagowaniu pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.

Klasy 1-7, format A3

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Uczniów Szkół Podstawowych „Bezpiecznie na wsi”

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych klasy 0-7 z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, które ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, format A3, ilustrującej hasło konkursowe. W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, mające na celu przygotowanie merytoryczne młodych artystów.

,,MOJA MAŁA OJCZYZNA, MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”

Zachęcamy Was, uczniów do plastycznego przedstawienia najbliższej okolicy bądź regionu
w którym mieszkacie i uczycie się. Proponujemy dokładnie zastanowić się i rozejrzeć, które
miejsca w Waszej okolicy są Wam najbardziej bliskie i dlaczego? Jakie miejsca chcielibyście
pokazać dzieciom z innych regionów Polski? Czy mieszkacie nad morzem? W górach? Nad rzeką?
Blisko lasu? W mieście czy na wsi ? Polska, nasza ojczyzna jest bardzo piękna i zróżnicowana pod względem geograficznym, również w wielu miejscowościach możemy spotkać ciekawą architekturę tę najnowszą lub zabytkową. Zachęcamy do przedstawienia waszych spostrzeżeń w formie grafik, kolaży, rysunków i obrazów malarskich.

Uczniowie klas 4-7

Format prac A4, A3

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„SMOK OBIBOK I JEGO PRZYJACIELE”

Smoki różne są na świecie – o tym wiedzą wszystkie dzieci.
Smok Obibok super gość – dał już niejednemu w kość.
Niby leży, niby chrapie, niby się po głowie drapie.
Kolorowy, uśmiechnięty – pokazuje gołe pięty.
I choć w to nie uwierzycie – to kochacie go nad życie.

Tak my wyobrażamy sobie Smoka Obiboka, a jak wy go widzicie w swojej wyobraźni?

Cel konkursu:
stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionej manualnie,
upowszechnianie inicjatyw twórczych,
kształtowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami plastycznymi,
rozwijanie i pobudzanie wyobraźni twórczej.

Format prac- A3

kl 1-7

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „Moja ulubiona postać z utworów Marii Konopnickiej”

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem przewodnim jest ulubiona postać z utworów Marii Konopnickiej.

Technika: dowolna, format prac – A4, dla klas 1-3