Konkurs ,,Akcja Mural”

Konkurs ,,Akcja Mural”

Organizator
Organizatorem konkursu jest firma Partner of Promotion. Nagrody funduje Urząd Transportu Kolejowego.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III-VI szkół podstawowych z całej Polski.
Pracę konkursową należy wykonać zespołowo (od 3 do 30 osób w zespole).

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural prezentujący zasady bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Na muralu należy umieścić postacie z miasteczka Peronowo, w tym nosorożca Rogatka.

Pracę konkursową należy wykonać w formacie A4 lub A3 w orientacji pionowej.

Projekty w postaci plików JPEG, JPG, PNG należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 października do 15 grudnia 2019.

Nagrody
Zwycięski projekt zostanie zrealizowany na ścianie budynku przy Placu Zawiszy w centrum Warszawy.

Nagroda główna:
• wyjazd zwycięskiego zespołu na 3-dniową zieloną szkołę,
• 20.000 zł na odmalowanie wybranych pomieszczeń w szkole, do której uczęszczają autorzy zwycięskiej pracy.

Pięć wyróżnień, każde w postaci 5.000 zł na odmalowanie jednego pomieszczenia szkolnego w placówce, do której uczęszczają autorzy wyróżnionych prac.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-12-15
Skip to content