„Jesień w oczach dziecka” – Ogólnopolski konkurs plastyczny

„Jesień w oczach dziecka” – Ogólnopolski konkurs plastyczny

Konkurs adresowany jest do dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem: „Jesień w oczach dziecka”.
Głównym założeniem  konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na piękno i szeroką gamę barw jesiennego krajobrazu.

Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie w formacie A4, techniką dowolną – płaską (bez użycia materiałów sypkich). Prace należy odpowiednio zabezpieczyć.

Do każdej pracy należy dołączyć zgodę opiekunów oraz metryczkę wg załączonego
do regulaminu wzoru.
Prace przynosimy do pani Agnieszki  Leśniak  do dnia 24 października 2020r.

Jesień-w-oczach-dziecka-regulamin-konkursu-z-załącznikami_v2

 

Do konkursu zgłosili prace uczniowie: Maja Koszut, Martyna Janik, Marcelina Gucwa, Lena Lis, Szymon Joniec, Kamil Wilk