Informacje dla uczniów klasy 7 – język polski

Informacje dla uczniów klasy 7 – język polski
Uczniowie klasy 7 proszeni są o przerobienie z języka polskiego następujących zagadnień:
*Rozprawka – podręcznik s.224-226
1.Zapoznać się bardzo dokładnie z wiadomościami na temat tworzenia rozprawki(szczególną uwagę zwrócić na schematy według, których pisze się ten rodzaj wypowiedzi) oraz przykładową rozprawką (s. 225).
2.Z zeszytu ćwiczeń wykonać następujące zadania: s.100-105, ćw.1, 2, 3, 4, 5, 6, 9.
3.Napisać (najlepiej na kartce A4 w linie lub papierze ksero-pisać z liniuszkiem) rozprawkę do tezy: „Internet- dobrodziejstwo, ale i zagrożenie”.
*Zapoznać się z rodzajem sztuk plastycznych, jakim jest grafika – podręcznik s.228-231.
*Zapoznać się z zasadami cytowania cudzych tekstów – podręcznik s.238-240.
1.Szczególną uwagę zwrócić na informacje zawarte w ramkach – „Nowa wiadomość”(są tam 3).
2.Z zeszytu ćwiczeń wykonać następujące zadania: s.82, 83, ćw.1, 2, 3, 4.
 
*”Opowieść wigilijna” (lektura obowiązkowa)
1.Zapoznać się z postacią i twórczością Ch. Dickensa – „Twórca i jego czasy”- podręcznik s.246, 247. Zwrócić szczególną uwagę na okoliczności(genezę) powstania opowiadania „Opowieść wigilijna”.
2.Bardzo uważnie przeczytać lekturę ” Opowieść wigilijna”.
3.Opracować lekturę zgodnie ze wskazówkami:
   – temat utworu
   – miejsce akcji
   – czas akcji: czas realny i czas fantastyczny(czas rzeczywisty i czas fantastyczny, czyli ten, w którym następują odwiedziny duchów nie pokrywają się ze sobą)
   – bohaterowie: realni i fantastyczni
   – plan wydarzeń opowiadania- ułożyć
   – charakterystyka duchów ( rodzaj ducha-nazwa, wygląd zewnętrzny, odwiedzane miejsca, cel przybycia ducha- co chce przekazać)
   – postać Ebenezera Scrooga(to bardzo ważne), zebrać materiał do jego charakterystyki jako postaci dynamicznej, czyli takiej, której charakter i postawa ulegają całkowitej przemianie, zrobić to zgodnie punktami: przedstawienie postaci, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru i postawy przed przemianą, motywacja przemiany(dlaczego postanowił się zmienić), cechy charakteru i postawy po przemianie, ocena postaci.
  – wykorzystując zebrany materiał, napisać charakterystykę Ebenezera Scrooga jako postaci dynamicznej
  – wywiad z bohaterem literackim- napisać wypracowanie na temat: ” Wyobraź sobie,że przeprowadzasz do lokalnej gazety wywiad z Ebenezerem Scroogem po tym jak stał się dobrym człowiekiem – ułóż i zapisz wywiad zgodnie z planem, według którego się go pisze (poszukać w materiałach otrzymywanych na lekcjach- skoroszyt).
Serdecznie pozdrawiam uczniów klasy 7. Kolejne informacje na początku następnego tygodnia.
                                                                  K. Raszek
Skip to content