Informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych

Informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych

Informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Limanowa, oddziały przedszkolne działające przy Szkołach Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa NIE wznowią swojej działalności z dniem 6 maja br. Powyższa decyzja podyktowana jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych.

Dyrektor szkoły

Halina Śmierciak

Skip to content