III miejsce – Grupa „Super Dzieciaki” i II miejsce grupa ,,Rycerze”

III miejsce – Grupa „Super Dzieciaki”  i II miejsce grupa ,,Rycerze”

Blisko 130 uczestników zaprezentowało się podczas Konkursu Scenek Teatralnych w ramach „Przeglądu Artystycznego Dzieci i Młodzieży z Gminy Limanowa MaGa – Młodzi artyści Gminy atakują”. Konkurs odbył się 10 maja w świetlicy w Starej Wsi, a uczestnicy prezentowali swe umiejętności  aktorskie podczas 19 prezentacji.

Konkurs teatrów odbył się w trzech kategoriach wiekowych, w najmłodszej kl.0-III SP  zaprezentowało sie 7 grup , a w pozostałych dwóch – kl. IV-VI SP oraz kl.VII SP i kl. II-III Gimnazjum – po 6 grup. Udanych występów witając wszystkich zgromadzonych życzył najmłodszym przybyły na rozpoczęcie konkursu radny Gminy Limanowa Marek Młynarczyk oraz dyrektor Biblioteki Gminnej Jacenty Musiał.
Występy teatralne oceniała czteroosobowa Komisja Artystyczna w składzie:
Ta­de­usz Dy­lawer­ski – ak­tor, lal­karz, mim, pe­dagog te­atru i cyr­ku, ab­sol­went Wy­dzia­łu Lal­kar­skie­go Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wro­cławiu i Stu­dium Pan­to­mi­my przy Wro­cław­skim Te­atrze Pan­to­mi­my, ak­tor Te­atru Fi­gur Kraków. Na co dzień związany ze Staromiejskim Centrum Kultury w Krakowie
Bartosz Nowakowski – reżyser, aktor, muzyk, założyciel Teatru PRÓG (2005) i Stowarzyszenia „Grupa PRÓG”. ukończył także Akademię Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Studiował Animację Kultury i Zarządzanie w Kulturze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie na stałe związany z Teatrem Witkacego w Zakopanem, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wadowickim Centrum Kultury
Mateusz Przyłęcki – absolwent Wydziału Aktorskiego i Wydziału Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Reżyser  wielu spektakli, których premiery miały miejsce w ciągu ostatnich lat na deskach teatrów: Teatru Współczesnego w Szczecinie, Teatru Kana w Szczecinie, Teatru Ludowego w Krakowie, Teatru Figur w Krakowie, Teatru Dramatycznego w Białymstoku oraz Wojciech Korabik – Kierownik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Gminy Limanowa.

III miejsceGrupa „Super Dzieciaki” ze Szkoły Podstawowej w Kaninie w składzie:  Milena Hebda, Filip Plata, Kamil Wilk, Aleksandra Żelasko, Szymon Żelasko (opiekun: Katarzyna Ziaja)

II miejsceGrupa „Rycerze” ze  Szkoły Podstawowej w Kaninie w składzie:  Karol Lis, Szymon Kwiatkowski, Wioleta Wilk, Barbara Kożuch (opiekun: Teresa Szewczyk)

Udany występ uczniów klasy IV.

Skip to content