„Gmina Limanowa – moje miejsce na ziemi” – konkursy z okazji 30-lecia samorządu

„Gmina Limanowa – moje miejsce na ziemi” – konkursy z okazji 30-lecia samorządu

Urząd Gminy Limanowa z okazji tegorocznych obchodów 30-lecia samorządu, organizuje dwa konkursy: fotograficzny oraz plastyczny – pod nazwą „Gmina Limanowa – moje miejsce na ziemi „.
Chcemy pokazać piękno gminy Limanowa,  w szczególności miejsca, krajobrazy, elementy architektury, które w sposób szczególny są charakterystyczne dla Gminy Limanowa.

Celem konkursów jest uzmysłowienie jego uczestnikom, jak i odbiorcom prac konkursowych jak piękna jest nasza gmina Limanowa.

W konkursie fotograficznym uczestnik zgłosić może maksymalnie dwie fotografie w każdej z kategorii: „przyroda” (widoki, krajobrazy, urokliwe miejsca, makro, zjawiska pogodowe) oraz „inne” (architektura, zabytki, kapliczki, inwestycje, obiekty, obchody świąt świeckich, uroczystości kościelne, imprezy dla dzieci, turystyczne, sportowe itp.).
W konkursie plastycznym, każdy uczestnik może złożyć jedną pracę w swojej kategorii wiekowej (są trzy kategorie).

Do prac konkursowych należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz zgodę na udział w konkursie. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych znajduje się w załączniku.

W terminie do 15 sierpnia należy dostarczyć prace do Wydziału Kultury i Promocji, pok. nr 36 lub do Gminnego Zespołu Obsługi Szkół, pok. 31 w Urzędzie Gminy Limanowa lub zdjęcia i karty zgłoszeń przesłać elektronicznie na adres fotograficzny@gminalimanowa.pl).

Warunkiem koniecznym do uwzględnienia pracy przez komisję konkursową jest wykonanie zdjęć na terenie gminy Limanowa / wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej piękno gminy Limanowa.
Konkurs skierowany jest do wszystkich, niezależnie od wieku. ( przy czym w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów na udział w konkursie).

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursach!

 

https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/06/gmina-limanowa–moje-miejsce-na-ziemi–konkursy-z-okazji-30lecia-samorzadu

Skip to content