Dzień Edukacji Narodowej.

Dzień Edukacji Narodowej.

W tym roku przypada 250 rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej, pierwszej publicznej władzy oświatowej. Komisja Edukacji Narodowej została powołana w 1773 roku, była to pierwsza na ziemiach polskich i w Europie centralnej świecka władza oświatowa. Zreformowała polskie szkolnictwo, wprowadziła model wychowania patriotyczno-obywatelskiego i szeroki program kształcenia w duchu idei oświecenia. Jej dzieło stało się wzorem dla Europy oraz inspiracją dla następnych pokoleń Polaków. Jubileusz ten to dobra okazja do przywołania historii, zasług oraz dorobku Komisji Edukacji Narodowej.

Agnieszka L.

 

Skip to content