Drodzy rodzice.

Drodzy  rodzice.

Drodzy Rodzice

Za nami kilka zdalnych zajęć wychowania przedszkolnego. Jest to czas, w którym to Wy, Rodzice, pełnicie ważną rolę bycia nauczycielem, edukatorem swoich Dzieci. Podjęliście się i wzorowo wypełniacie jakże wielkie wyzwanie bycia mentorem, pedagogiem Waszych pociech. Jesteśmy pełne PODZIWU i wyrażamy OGROMNĄ WDZIĘCZNOŚĆ za trud, zaangażowanie, wysiłek, jaki wkładacie Państwo w edukację naszych Przedszkolaczków. I zapewne nie jest to dla Państwa łatwe zadanie, jednak to dzięki WAM możemy realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego i wspierać całościowy rozwój Dziecka.
Propozycje aktywności, ćwiczeń, zadań, doświadczeń, które przesyłamy Państwu na specjalnie do tego celu utworzonego e-maila op.kanina@wp.pl staramy się dobierać w taki sposób, aby zarówno Dzieci 6 letnie, jak i młodsze, znalazły tam coś dla siebie, jednocześnie kontynuując dotychczas realizowany Program nauczania. Przy tworzeniu propozycji aktywności mamy na uwadze m. in.: wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze Jego rozwoju uwzględniając swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo; przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi; tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym.
Serdecznie DZIĘKUJEMY za przesyłane zdjęcia, filmiki, które są dla nas źródłem radości, przyjemności i dowodem na to, że Dzieciaki- mimo niecodziennej formy przekazu- ambitnie podeszły do tematu i pięknie radzą sobie z przyswajaniem nowych treści, adekwatnie do wieku rozwijając
i doskonaląc swoje umiejętności, możliwości, potencjał, zarówno podczas aktywności językowych, matematycznych, przyrodniczych, Wyzwania dnia, jak i działań plastycznych, technicznych, a także ruchowych czy muzycznych. Cieszy nas również fakt, że we wspólne działania włącza się także Rodzeństwo.
Pozdrawiamy GORĄCO nasze Drogie Przedszkolaczki i przesyłamy wirtualne BUUUUUZIAKI. Życzymy Państwu oraz naszym podopiecznym dużo wytrwałości, motywacji i sił na najbliższy czas,
a przede wszystkim życzymy ZDROWIA, byśmy w niedługim- miejmy nadzieję- czasie spotkali się
w przedszkolu i szybko zapomnieli o tym niespodziewanym „koronnym” czasie.

Nauczyciele przedszkola: mgr Katarzyna Ziaja, mgr Kinga Baszczuk

Skip to content