Akcja Caritas „kolega-koledze”

Akcja Caritas „kolega-koledze”

Akcja Caritas „kolega-koledze”

Trwa akcja pomocy dzieciom na Bliskim Wschodzie, w którą włączyło się  nasze Szkolne Koło Caritas.  Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły  do wspierania dzieci z państw ogarniętych kryzysem – Syrii i Libanu. Przebiegająca pod hasłem „Kolega-koledze” ogólnopolska akcja polega na zbiórce przyborów szkolnych dla dzieci z Syrii i Libanu.

Obecna trudna sytuacja gospodarcza i polityczna na Bliskim Wschodzie sprawia, że dzieci mają utrudniony dostęp do edukacji, bądź nie mają jej w ogóle. Każda wyprawka szkolna przekazana dzieciom z krajów objętych kryzysem pozwoli na zminimalizowanie problemów i zapewnienie udziału w zajęciach edukacyjnych.
W zbiórkę może włączyć się każdy, ale w sposób szczególny zapraszamy do udziału w tej akcji Szkolne Koła Caritas oraz wszystkie szkoły z naszej archidiecezji, aby uczniowie wspierali swoich rówieśników w Syrii i Libanie.
Zebrane przez naszą Caritas wyprawki szkolne zostaną na początku listopada przekazane do Caritas Polska, a stamtąd transportem lotniczym zostaną dostarczone do Libanu, gdzie będą dystrybuowane do potrzebujących dzieci.

Ksiądz P. Fela

kolega-koledze-plakat

Skip to content